Báo cáo của các tổ chức phi chính phủ về việc thực hiện công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ tại Việt Nam
Mã sách: GEN - 372
Báo cáo của các tổ chức phi chính phủ về việc thực hiện công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ tại Việt Nam
Tác giả:
Nguồn: GENCOMNET, NEW, VNGOA, CCIHP
Năm xuất bản: 2010
Ngôn ngữ: tiếng việt
Số trang: 68
Chủ để: Giới.
Giá:
Tóm tắt: Báo cáo của các tổ chức phi chính phủ (NGO) được xây dựng dưới góc nhìn của NGO về những kết quả đạt được, những thách thức trong thực hiện CEDAW trong một số lĩnh vực được quan tâm và đưa ra một số khuyến nghị để Chính phủ xem xét nhằm thực hiện bình đẳng giới thực chất ở Việt Nam. Báo cáo bao gồm các chủ đề: Phụ nữ tham gia chính trị; Phụ nữ dân tộc thiểu số với giáo dục; Quyền kinh tế của phụ nữ nông thôn; Quyền bình đẳng chống phân biệt đối xử với trẻ em gái; Bạo lực trên cơ sở giới trong gia đình và buôn bán phụ nữ và trẻ em; Sức khỏe sinh sản và tình dục của phụ nữ yếu thế. Mời các bạn đón đọc.
Sách mới
Sách ngẫu nhiên
Địa chỉ: A9 - Cốm Vòng - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội Đ/t: 098.389.6506 Fax: 84 4 3793 0297
Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về CSAGA