Mã sách: GEN - 208
Dân số và phát triển
Tác giả: PGS.TS Vũ Hiền -TS Vũ Đình Hòe
Nguồn:
Năm xuất bản:
Ngôn ngữ:
Số trang: 300
Chủ để: Giới.
Giá:
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập tới chất lượng dân số gắn với một loạt vấn đề cơ bản như dân số và phát triển với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm công bằng xã hội; với vấn đề việc làm, vấn đề xóa đói giảm nghèo, vấn đề môi trường sinh thái. Cuốn sách sắp xếp theo bố cục 3 phần: Phần 1: Những vấn đề chung. Phần 2: Những vấn đề cụ thể. Phần 3: Về nguyên tắc tuyên truyền vân động.
  • Tài liệu này chỉ có bản cứng, bạn vui lòng liên hệ với Trung tâm để được trợ giúp thêm.
Sách mới
Sách ngẫu nhiên
Địa chỉ: A9 - Cốm Vòng - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội Đ/t: 098.389.6506 Fax: 84 4 3793 0297
Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về CSAGA