Phương pháp kỷ luật tích cực - Tài liệu dành cho tập huấn viên
Mã sách: CHI - 144
Phương pháp kỷ luật tích cực - Tài liệu dành cho tập huấn viên
Tác giả:
Nguồn: Plan
Năm xuất bản: 2009
Ngôn ngữ: tiếng việt
Số trang: 203
Chủ để: Trẻ em.
Giá:
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách được chia làm 8 phần: 1 phần hướng dẫn cho tập huấn viên và 7 chương có gắn kết với nhau theo một trình tự nhất định nhưng cũng tương đối độc lập với nhau. Mỗi chương bao gồm một số mục chứa đựng các kiến thức cơ bản và các hoạt động hình thành kỹ năng để tập huấn viên giới thiệu, tổ chức hoạt động cho học viên. Trong mỗi chương có phần Kiến thức đề xuất dành cho tập huấn viên mang tính chất định hướng, gợi ý, tham khảo. Đây là phần tập huấn viên nên đọc trước khi tiến hành tập huấn
Sách mới
Sách ngẫu nhiên
Địa chỉ: A9 - Cốm Vòng - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội Đ/t: 098.389.6506 Fax: 84 4 3793 0297
Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về CSAGA