Phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người
Mã sách: HR - 17
Phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người
Tác giả:
Nguồn: United Nations Viet Nam
Năm xuất bản: 2009
Ngôn ngữ: tiếng việt
Số trang: 24
Chủ để: Tài liệu khác.
Giá:
Tóm tắt: Phương pháp xây dựng và thực hiện chương trình dựa trên cơ sở quyền con người là phương pháp tiếp cận trong đó dành sự quan tâm như nhau giữa một bên là nội dung hoạt động và bên kia là cách thức thực hiện các hoạt động đó. Cùng hướng tới đạt được những mục tiêu giống như các chương trình phát triển khác hiện đang được sử dụng (thí dụ như Các mục tiêu Thiên niên kỷ) nhưng phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở quyền con người khác biệt ở chỗ không chỉ quan tâm tới việc đạt được mục tiêu mà còn quan tâm thích đáng tới quy trình, cách thức được lựa chọn để đạt được những mục tiêu đó.
Sách mới
Sách ngẫu nhiên
Địa chỉ: A9 - Cốm Vòng - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội Đ/t: 098.389.6506 Fax: 84 4 3793 0297
Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về CSAGA